Almperto (Kioko, 27 maart 2023)

Description

(English text below)

27 maart 2023 is Staier’s Kioko bevallen van een super groot nestje dwerg korthaar teckeltjes. 4 teefjes en 2 reutjes. Vooralsnog zijn de teefjes niet beschikbaar.

Vader Pintado is onze eigen dekreu uit Belarus, zijn kleur is zwart daple. Hij is kaninchen. Moeder is Kioko, zij is een kleine dwerg op stamboom.

dit is een reutje, kleur Black & Tan. Zijn naam is Almperto. Gereserveerd voor Charalampos.

Laatste foto van 14/4/23, 2,5 week oud.

Pups worden verkocht met stamboom, een jaar gratis ziektekostenverzekering van Petplan (in Nederland), zijn gechipt door de Raad van Beheer, DNA Profiel zodat zeker is wie de ouders zijn, en een contract met garantie op erfelijke afwijkingen. De ouders zijn getest met ECVO oogonderzoek en geheel vrij. Pups mogen verhuizen met 8 weken (Belgie: 15 weken inclusief alle vaccinaties en rabies). Wij verwachten dat de pups gesterilisseerd worden zodra medisch verantwoord en ze zijn niet voor de fok bedoeld.

De pups groeien gezellig in onze woonkamer op, samen met katten, kinderen en ze zijn dus wel wat gewend aan geluidjes en belevenissen.

wij zijn een geregistreerde fokker (RVO, Raad van Beheer en Belastingdienst) in het bezit van diploma vakbewaamhouder honden en katten.

English text

March 27, 2023 Staier’s Kioko gave birth to a super large litter of miniature shorthair dachshunds. 4 females and 2 males. For now the females are not available.

Father Pintado is our own stud dog from Belarus, his color is black daple. He is kaninchen. Mother is Kioko, she is a small dwarf on pedigree.

This is a male, color Black & Tan. His name is Almperto. Reserved for Charalampos.

Last photo from 14/4/23, 2.5 weeks old.

Pups are sold with pedigree, one year free health insurance from Petplan (in the Netherlands), are microchipped by the Raad van Beheer, DNA Profile so that it is certain who the parents are, and a contract with guarantee for hereditary defects. The parents are tested with ECVO eye examination and completely free. Pups may move at 8 weeks (Belgium: 15 weeks including all vaccinations and rabies). We expect the puppies to be spayed as soon as medically justified and they are not intended for breeding.

The puppies grow up cozy in our living room, together with cats, children, so they are used to some noises and experiences.

We are a registered breeder (RVO, Raad van Beheer and Belastingdienst) in possession of diploma vakbewaamhouder dogs and cats.

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Almperto (Kioko, 27 maart 2023)”

Category: